Burun estetiği fiyatları ve özellikle geniş bir aralıkta değişmesi en sık merak edilen konulardan biridir. Ameliyat olmak isteyen hasta doğal olarak iyi bir hizmet almak ve makul bir fiyat ödemek ister. Fiyatlardaki değişkenlik kafaları karıştırmaktadır, tüm estetik ameliyatlar gibi burun estetiği fiyatları da üç etkene bağlı olarak değişiklik gösterir:


(1) Operasyonun gerçekleştiği hastane:

Bu başlığı devlet hastaneleri ve özel hastaneler olarak ikiye ayırmakta fayda var.

Devlet Hastanesinde burun estetiği fiyatları: Estetik amacıyla burun ameliyatı olacak kişide devlet kişinin sağlığı için gerekli bir ameliyat olmadığından kişinin masraflarını karşılamamaktadır. Burada hastanın sağlık sigortası yokmuşcasına hastanedeki masrafı cebinden karşılamak durumundadır. Buradaki rakamlar sağlık uygulama tebliğine göre belirlendiğinden daha sabit ve farklılık göstermeyen rakamlardır. Yani özetle: devlette estetik olmak isteyen kişinin ödemesi gereken fiyat nispeten daha belirlidir.

Özel Hastanelerde: Özel hastaneler A, B ve C grubu olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Her özel hastanede sunulan hizmet aynı olmadığı gibi fiyatlar da çeşitlilik göstermekte ve dolayısıyla ameliyat olduğunuz hastanenin fiyatları burun estetiği fiyatınıza yansımaktadır. Yapılacak burun ameliyatı, uygulanan anestezi türü ve hastanede yatış süresi de fiyatı etkilemektedir.

Burada değinilmesi gereken bir diğer konu ‘özel sigorta‘lar. İstisna durumlar bulunmakla beraber ‘özel sigorta’lar yapılan burun estetiğini genellikle karşılamamaktadır. Yani ‘özel sigorta’ların yaklaşımı da devlet ile benzerdir: bu sağlık için zaruri bir ameliyat olmadığından hasta bu ameliyatı cebinden karşılamaktadır.


(2) Yapılacak burun ameliyatının içeriği

‘Burun estetiği’ genel başlığı geniş bir yelpazeyi ifade eder. Burun estetiğine ek olarak burnun fonksiyonel problemin olup olmadığı, burundaki estetik sorunun büyüklüğü ve zorluğu, daha önce ameliyat geçirilip geçirilmediği ve ameliyattaki ek müdahaleler ameliyatın fiyatına yansımaktadır.


(3) Burun estetiğini gerçekleştiren cerrah

Tüm estetik ameliyatlarda olduğu gibi burun estetiğini yapacak cerrahın aldığı ücret standart değildir. Bu da ameliyatın fiyatına yansıyan önemli diğer bir faktördür.

Bu konu hakkında soru sor

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir