Fiyat bilgisi almak ve diğer sorularınız için

Ameliyat sonrası yüz felci

Aşağıda anlatılan ameliyat sonrası yüz felci durumlarında sinir tümörün/hastalığın çıkarılabilmesi için gereklilik sonucunda kesildiyse vakit kaybetmeden sinir nakli olmak faydalı olacaktır. Ancak ameliyat sonrası yüz felci sinirin ameliyat sırasındaki müdahalelerine (sinir manipülasyonları, ameliyat sırasındaki traksiyon / manipülasyon / çekiştirmelere) bağlıysa (ve sinir kesilmediyse) yüz felcinin iyileşme ihtimali beklenir. Peki ne kadar, ne süre beklenir ?

Ameliyat sonrası yüz felcinden sonra iyileşme nekadar beklenir ?

Bir kişide tam yüz siniri felci (House-Brackmann) oluştuktan sonra felce uğrayan sinir ile hareketini tetiklediği kaslar arasındaki iletişimsizlik süresi kişinin tedaviden göreceği faydayı belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Çünkü sinir kası belli bir süre uyarmadıktan (sinyal göndermedikten) sonra sinir-kas arasındaki bu ilişkide zamanla bozulma meydana gelir. Bu sürenin uzunluğu sinirde sonradan tamir yapılsa da başarılı olmasını kötü yönde etkiler.

John Hopkins Yüz Felci Grubunun araştırması köşe tümörü ameliyatı sonrası yüz felci siniri kesilmemesine rağmen gelişen ve sinir iyileşmesi belirtisi olmayan kişilerde 6 aydan uzun beklenmemesini öneriyor. Ameliyat sonrası 6. ayda hastalar sinir nakli için değerlendiriliyor. Ameliyat sonrasında yüz siniri kesilmeyen dolayısıyla yüz felcinin iyileşmesi beklenen hastalarda klinik olarak spontan sinir rejenerasyonunun (iyileşmenin) hiçbir belirtisi yoksa ve tama yakın yüz felci mevcutsa bu süreden daha uzun beklemenin yapılacak sinir nakli başarısını kötü etkilemektedir. Dolayısıyla 6. ay itibariyle kalıcı yüz felci ameliyatı değerlendirmesi için uygundur.

Kulak ameliyatı sonrası yüz felci:

Yakın anatomik komşuluğu nedeniyle timpanoplasti ve timpanomastoidektomi ameliyatları sonrasında yüz felci riski bulunmaktadır. Özellikle kolesteatoma denilen kulak hastalığı yüz siniri anatomisine çok yakın oluştuğundan bu durum oluşabilir (Bkz. Fotoğraf). Ameliyat olmayan kişilerde de bu hastalığa bağlı yüz felci riski mevcuttur.  Bu kalıcı yüz felci komple/tam yüz felci (House-Brackmann 6) yada daha hafif düzeylerde, yani kısmi yüz felci (House-Brackmann 1-5) olabilir. Beraberinde yüzde istenmeyen hareket eksiklikleri ve istenmeyen hareketlerle (sinkinezi) görülebilir

Kulak ameliyatında yüz felci riski nedir ?

Köşe tümörü ameliyatı sonrası yüz felci

Köşe tümörünün diğer bilinen adı akustik nörinom yada akustik nörinomadır. Köşe tümörü ile yüz siniri komşuluğu köşe tümörü ameliyat sonrası yüz felci gelişmesinin başlıca nedenidir. Yine köşe tümörü ameliyatı sonrası yüz felci tümörün çıkarılabilmesi için teknik gereklilik / mecburiyete bağlı olarak sinirin çekiştirilmesine bağlı da yada duruma göre sinirin kesilerek feda edilmesine bağlı olabilir.

Tükürük bezi ameliyatı sonrası yüz felci

Yüz siniri (7. kafa siniri) yüz mimik kaslarını kontrol eder. Buna ek olarak göz yaşarması, burun salgıları ve tükürüğün oluşması ve tad almadan kısmet sorumludur. Yüz siniri beyin sapında başlar, iç ve orta kulaktan geçerek kulak arkasında kafatasını terkeder. Kemik yapıyı terkettikten sonra birçok dala ayrılarak yüz mimik kaslarına dallar verir. Bu dallanmaları ‘parotis’ adı verilen tükürük bezi içerisinde yapar. Her bir dal üst, orta ve alt yüzü besleyerek hareketi sağlar. Bu yüzden parotis tükürük bezi ameliyatı sonrası yüz felci tükürük bezi kanserleri sonrasında görülebilir. Bazı tükürük bezi tümörlerinde yüz felci gelişebilir. Bazen de tükürük bezi ameliyatı sonrası yüz felci gelişebilir. Ameliyat sonrasında geçici yüz felci olabileceği gibi kalıcı yüz felci de olabilir. Ameliyat sonrasındaki yüz felci ameliyatta teknik gereklilik / mecburiyete bağlı olarak sinirin çekiştirilmesine bağlı da yada duruma göre sinirin kesilmesine bağlıdır. Partoidektomi ameliyatı sırasında gelişen yüz felçleri geçici yada kalıcı olabilir. Zarar gören dal veya dallara bağlı olarak yüzün bir kısmı (üst, orta veya alt yüz) yada tamamı etkilenebilir.

Bu kalıcı yüz felci komple/tam yüz felci (House-Brackmann 6) yada daha hafif düzeylerde, yani kısmi yüz felci (House-Brackmann 1-5) olabilir. Beraberinde yüzde istenmeyen hareket eksiklikleri ve istenmeyen hareketlerle (sinkinezi) görülebilir.

Kalıcı Yüz Felci Sebepleri: Ameliyat sonrası yüz felci 2017-01-19T07:02:49+00:00 2018-08-16T18:49:44+00:00 Dr. Berke Özücer

Fiyat bilgisi almak ve diğer sorularınız için

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır Required fields are marked*