Dr.Berke Özücer’e soru sor

Bell palsisi nedir?

Bell palsisi nedir : Bell paralizisi yüz felcinin en sık sebebidir. Genellikle yüz felci ile Bell palsisi karışan terimlerdir. Bell paralizisi altta yatan tümör, travma vb. bir sebep yokken görülen idiyopatik (sebebi bilinmeyen) kısa süreli geçici yüz felcine denir. Yüz sinirinde ödem ve şişlik oluşması sonucunda içinden geçtiği dar kemik kanallarda sıkışması neticesine olduğu düşünülmektedir. Bell paralizisine bağlı tek taraflı yüz felci hızlı gerçekleşir. Yaklaşık 3 gün içerisinde hastalık tablosu oturur. Sık görülen bir durumdur, özellikle 20-40 yaşları arasında sık görülür.

Bell paralizisindeki tipik hikaye yüz (7. kranyal) sinirinin viral bir enfeksiyon sonucunda kişinin yüz mimik kaslarına sinyal gitmesini geçici olarak engelleycek şekilde ödemlenmesidir, %90 geçici bir durumdur. Bell paralizisi tanısı dışlama (ekartasyon) tanısıdır: diğer sebepler dışlanmadan bir hastaya ‘Bell paralizisi’ tanısı konulmamalıdır. Özellikle uzun sürede (haftalar veya aylar içerisinde) yüz felci yavaş yavaş ilerleyerek artan hastalarda diğer altta yatan sebepler dışlanmalıdır.


Bell paralizisi belirtileri

Yüz felcinin başlaması anidir ve belirtiler kötüleşebilir. Bell paralizinde yüz felci ilerleyici bir hastalıktır ve maksimum şiddetine birkaç saat ya da günde gelir. Genellikle belirtiler 2-3 gün içinde maksimuma çıkar.

Sık görülen belirtiler:

 • Kas güçsüzlüğü/paralizisi, yüzün yarısında hareketsizlik
 • Yüzün genel görünümünde sarkma
 • Göz kırpma zorluğu
 • Konuşma zorluğu
 • Yeme/içme zorluğu
 • Tükrükte artış/azalma
 • Yüzde şişkinlik
 • Ağızdan salya akması
 • Tad alma bozukluğu

Göz semptomları:


Bell palsi tedavisi:

Tedaviye hastalık başlangıcından sonra en kısa sürede başlanması iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Yüz felci tedavisi ilk vakitte acile gitmeyi gerektirir. Google ve internet sitelerinden araştırma yapılarak, evdeki doğal çözümlerle tedavi edilebilecek ve ertelenilerek ihmal edilebilecek bir durum değildir.

Antiviral tedavi, kortizon, mide koruyucu tedaviyi içeren kapsamlı tedaviye ek olarak göz koruyucu önlemler. Buna ek olarak yakın takip. Tedavinin hekimce düzenlenmesi gerekir.


Bell Palsisi’nde hastalığın seyri

Bell paralizisine bağlı yüz felci hastaları üç gruba ayrılır:

 1. Hastaların %85’inde komple iyileşme görülür, kalıcı bir problem oluşmaz.
 2. 10% ‘unda ise fizik tedavi ve takibi gerektiren kısmı yüz sinir zayıflığı ve sinkinezi (istemsiz kas hareketleri) görülür.
 3. Hastaların %5’inde ise kalıcı yüz felci veya kısmi yüz felci ve sinkinezi (istemsiz kas hareketleri) görülebilir.

Özellikle 3. grup hastada yüz felcinin Bell palsiden farklı olarak altta yatan başka bir sebebinin olup olmadığı araştırılmalıdır. Bell palsinin kalıcı yüz felcine sebep olduğu hastalarda çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Öncelik gözün korunmasıdır: göz kapanmaması gözde kuruma, batma, enfeksiyon ve kornea hasarlarına neden olabilir. Geçmeyen yüz felci olan hastalarda yüz felci ameliyatı seçenekleri mevcuttur.

Bell Paralizisi – Bell Palsisi nedir ? 2017-01-18T06:28:42+00:00 2018-06-15T01:17:10+00:00 Dr. Berke Özücer

Fiyat bilgisi almak ve diğer sorularınız için

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır Required fields are marked*