99 P040 i120 540

Dr.Berke Özücer’e soru sor

Kalıcı yüz felci tedavisinde sinir nakli özellikle mikrocerrahi tekniğindeki gelişmeler neticesinde uygun hastada en iyi netice veren yüz felci ameliyatı seçeneklerindendir. Kısa süreli komplet yüz felçlerinde (2 yıldan kısa süreli) ve kısmi (inkomplet) yüz felçlerinde eğer kas ile sinir arasındaki iletişim devam ediyorsa sinir nakilleriyle varolan yüz mimikleri güçlendirilebilir. Burada yüz felci olduktan sonra geçen süre ameliyat başarısını etkilemektedir. (Not: Bu durum kısmi yüz felçlerinde farklılık göstermektedir, 2 yıldan uzun sürelerde de sinir nakilleriyle başarı mümkün olabilmektedir.) Sinir nakillerinin başarı ihtimali klinik muayene ve EMG yardımıyla karar verilmektedir.

Sık kullanılan sinir nakil seçenekleri:


Masseter sinir nakli nedir ?

Diğer adıyla trigeminal sinir naklidir. Masseter siniri trigeminal (5.sinir) sinirin çiğnemeyle ilgili olan dalıdır. Masseter sinirinin yüz sinirinin dallarına sinyal verecek şekilde mikrocerrahi ile birleştirilmesine ‘masseter sinir nakli’ denir. Fotoğrafta görüldüğügibi ‘nerve to masseter’ ve ‘buccal branch of facial nerve’ yakın komşuluktadır.


Masseter sinir nakli ameliyatı nasıl yapılır ?

Masseter sinir naklinde hastanın yüz felci olan tarafında kulak önüne kesi yapılarak ameliyata başlanır. Cilt kaldırıldıktan sonra yanak bölgesindeki masseter siniri ile fasiyal sinirin dalları mikrocerrahi yöntemi kullanılarak ucuca birleştirilir. Böylece normalde çiğneme kaslarını çalıştıran masseter sinirden gelen sinyaller felçli yüz tarafındaki yüz sinirine nakledilerek yüz mimik ve fonksiyon kaslarını hareketlendirir.


Masseter sinir nakli ameliyatı sonrasındaki iyileşme süreci

Herşeyin normal seyretmesi halinde masseter sinir nakli ameliyatı sonraki günün sabahı hasta taburcu olur. Bir haftalık bir iyileşme süreci mevcuttur. Nekahat döneminde hastaların yanak bölgesine darbe almaması, egzersizden ve ağır kaldırmaktan kaçınması; sert diş fırçalamaktan kaçınması önerilir.


Masseter sinir nakli ameliyatı sonrasında başarı yüzdesi kaçtır ?

Başarı kişiden kişiye bağlı olarak değişmektedir. Hastanın yaşı, hastanın yüz felci seviyesi (House Brackman skalası), yüz felcinden sonra sinir nakli ameliyatına kadar geçen süre başarıda etkilidir


Masseter sinir nakli ameliyatından ne kadar sonra felçli tarafta hareketlenme başlar ?

Ameliyat sonrasında ilk 3-4 ay hareket beklenmez. Hareket yaklaşık 4-5. aydan sonra başlar. Etkinin görülme zamanı 2 faktöre bağlıdır: (1) yüz felci sonrasında sinir nakli ameliyatına kadar geçen süre (2) genç hastalar yaşlı hastalara kıyasla daha hızlı iyileşmektedir. Kabaca söylemek gerekirse eğer sinir tamiri yüz felcinden sonraki 6 ay içerisinde yapıldıysa yaklaşık 6 ay içerisinde (yaşlı hastalarda 6. aydan sonra) hareketlenme başlar.


Hareket başlaması sonrasında iyileşme ve rehabilitasyon nasıl ilerler ?

Masseter sinir nakli yapılan tarafta yüz hareketleri görüldükten sonra fizik tedavi başlar ve sinirin kuvveti ve kontrolü takip eden birkaç yıl içerisinde artar. İlk başta ‘ısırma’ eylemi ile gülümseme görülürken yeteri miktarda eğitim ve fizik tedavi sonrasında öğrenme gerçekleşir. Beynin inanılmaz adaptasyonu sonucunda hastalarda zaman içinde ‘ısırma’ olmadan eforsuz ve doğal gülümseme fonksiyonunun gelmesi sıktır. Hastaların yaklaşık %70’i yeterli emek ve egzersiz ile bunu öğrenebilir.


Masseter sinir naklinin diğer sinir nakillerine kıyasla avantajları nelerdir ?

Özellikle geleneksel sinir nakillerinde (12. hipoglossal sinir nakli) yaşanan konuşma ve yutma bozuklukları görülmemesi açısından da avantajlı bir yöntemdir. Masseter sinirinde çiğneme fonksiyonu diğer kasların kompanse etmesi nedeniyle görülmez.

Hipoglossus Sinir Nakli

Hipoglossus (12. kafa siniri) nin yüz sinirine (7. kafa siniri) nakli sonucunda kalıcı yüz felcinin etkilerini ortadan kaldırmayı hedefleyen cerrahidir. 12. sinir dil hareketlerinden sorumlu sinirdir. Bu ameliyatta mikrocerrahi teknikleri kullanılarak iki sinir ucu birleştirilerek yüz mimik kaslarının çalışması sağlanır.

Benzer bir cerrahi: Masseter sinir kullanıldığında ısırmayla, hipoglossus sinir kullanıldığında ise kişi dilini oynattığında sinir nakli yapılan felçli tarafta hareket görülür. Bu ameliyat sonrasında hemen otomatikman olmaz. Hastanın fizik tedavi ve eğitim ile öğrendiği bir süreçtir. Beynin tekrardan programlanabilmesi için kişinin sabır ve sebat etmesi gerekmektedir. İlk başta düşünülerek yapılan bu hareket zamanla otomatikleşmektedir.

Kross-fasiyal Sinir Nakli

Tek yada İki aşamalı cerrahilerdir. İki aşamalı cerrahiler daha iyi netice vermektedir. İlk aşama bacaktan (sural sinir) denilen sinir kablo grefti alınır. Bacağın dış arka tarafında 3-4 cm’lik 3-4 adet kesi yardımıyla 20 cm in üzerinde bacak his siniri alınır. Bu sinir bacağın hareketinde değil bacağın hissinde rol aldığından eksikliği bir hareket zorluğu yaratmaz.

İlk ameliyat sağlıklı yüz tarafında yapılır. Sağlıklı yüz sinirinin dallarından biri sural sinir ile mikrocerrahi yöntem kullanılarak bağlanır. Sural sinirin diğer ucu özel tünel yöntemiyle felçi tarafa uzatılarak bırakılır.

Yüzün sağlam tarafında yapılan bu sinir tamirinin yüzün felçli tarafın sinir iletimi sağlaması yaklaşık 9 – 12 ay sürer. Felçi tarafta Tinel bulgusu alındığında ikinci cerrahi yapılır. İkinci cerrahide bacaktan alınan sural sinirin ucu felçli taraftaki yüz sinir dallarından birine bağlanır. Bu sinir tamirinin neticelenmesi uzun sürdüğünden masseter sinir nakliyle kombine kullanımı pratikte sıktır.

Yüz Felcinde Sinir Nakli 2017-01-18T07:11:37+00:00 2018-06-14T21:44:15+00:00 Dr. Berke Özücer

Fiyat bilgisi almak ve diğer sorularınız için

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır Required fields are marked*