Yeni Yayınımız : CCCRC Koku Testi: 426 Sağlıklı Hastadaki Normatif Değerler

Koku alma bozuklukları teşhis ve takibinde kullandığımız basit ve ekonomik bir test olan CCCRC testinin 426 hastaya uygulaması. Türk toplumu sağlıklı bireylerin normatif değerlerini ve uygunluğunu gösteren çalışmamız yayımlanıyor, eli kulağında

Bundan sonra diğer araştırmalara dayanak teşkil etmesi açısından önemli