DR. Berke Özücer
Mim Kemal Öke Cad No.6 Nişantaşı-Istanbul H.içi: 0900-1800 Cmt: 0900-1400 +90-212-232-3253 Whatsapp: +90-537-929-5555

Wörterbuch für Gesichtslähmungen

Stellen Sie eine Frage an Dr. Berke Özücer

Yüz Felci nedir ? Permanente Gesichtslähmungsbehandlung seçenekleri nelerdir ? sorularının daha iyi anlaşılması için kavramların açıklamaları aşağıdadır.

akustik nörinom nedir köşe tümörü olarak da bilinir. İşitme siniri üzerinde beyin sapına yakın bölgede oluşur.
akut nedemek hızlı ve ani gelişen durumlara denir.
antiviral tedavi yüz felci sebebi olabilecek virüslere karşı verilen ilaç tedavisidir
B.ell paralizisi nedir yüz felcinin en sık sebebidir. Travma ya da tümör gibi altta yatan bir sebep bilinmediğinde (idiyopatik) kullanılan terimdir. Altta yatan sebebin viral enfeksiyon olduğu düşünülmektedir
blefarospazm nedir Spazm istemsiz kas kasılması demektir, blefarospazm ise istemsiz göz çevresinde kasılmadır. Örneğin gülerken gözün kasılması vb.
Botox kasların kasılabilmesini geçici olarak (yaklaşık 6 ay süre ile) durduran bir ilaçtır
dejenerasyon Yıkım. Vücut yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamıyacak hale gelmeleri. Sinir dejenerasyonu sinirin fonksiyon görememesini belirtir.
dinamik Hareketli demektir. Dinamik yöntemler yüzün sadece pasif duruş halinde düzelme sağlamakla kalmaz; hareket sırasında da (örneğin gülme, ıslık çalma, dişlerini gösterme) doğal görünüşe yaklaştırırarak katkı sağlar(bkz. Statik)
ektropiyon nedir Alt göz kapağının göz ile temas eden kısmında normalden farklı olarak gevşeme, sarkma ve dışa kıvrılma hali.
elektrofizyolojik testler EMG, ENOG gibi sinirlerin ufak minik akımlarıyla uyarılarak yüz sinirinin işlevinin değerlendirildiği testlerdir
elektromiyografi nedir Kısaltma ismi EMG’dir. Sinir-kas fonksiyonunu değerlendiren elektrofizyolojik bir testtir.
elektronörografi nedir Kısaltma ismi ENOG’dur. Sinir-kas fonksiyonunu değerlendiren elektrofizyolojik bir testtir.
EMG nedir Elektromyografinin kısaltmasıdır. Sinir-kas fonksiyonunu değerlendiren elektrofizyolojik bir testtir.
endoskopik nedemek Endoskopi kullanılarak yapılan cerrahilere endoskop denir. Endoskoplar cerrahide kullanılan çubuk şeklinde olup görmeyi sağlar. Ufak kesilerden endoskopi sokularak ameliyat yapılan yer  cerrahi yapmayı sağlayan bir teknolojidir.
ENOG nedir Elektronörografinin kısaltmasıdır. Sinir-kas fonksiyonunu değerlendiren elektrofizyolojik bir testtir.
fasiyal sinir 7. sinirdir. Yüz siniridir. Görevi yüzün mimik hareketlerini sağlayan kaslara sinyal göndermektir.
fasiyal paralizi nedemek fasiyal ‘yüz’ paralizi de ‘felç’ demektir. fasiyal paralizi yüz felci demektir.
fasiyal reanimasyon nedir kalıcı yüz felci olan hastalarda yüzün tekrardan hareketlendirilmesi ve simetrik doğal halini oluşturmak için yapılan ameliyatlara denir.
fasya lata nedir Üst bacağın(uyluk) dış yüzünde yer alan ve fasial reanimasyonda sık kullanılan askı materyalidir
grasilis kas transferi Grasilis kası üst bacağın(uyluk) iç yüzünde yer alır. Bu kas kendi damarları ve sinirleriyle beraber alınarak yüze nakledilir. Bu işleme grasilis serbest kas transferi denir
hipoglossal sinir 12. sinirdir. Dil siniridir. Görevi dilin hareketlerini sağlamaktır
house brackman skalası Yüz felci seviyesini değerlendirmek için geliştirilmiş bir ölçektir.  HB-1 normal insan HB-6 ise tam %100 paralizidir.
idiyopatik nedemek idiopatik / idiyopatik nedir ? Neden olduğu tam olarak bilinmeyen demektir. Tıpta ‘sebebi bilinmeyen’ manasında çok sık kullanılan bir terimdir.
komplet / kısmi inkomplet kısmi demektir (House-Brackmann 1-2-3-4-5) komplet ile tam(HB 6)
konjenital nedemek doğuştan beri var olan demektir. Doğuştan gelen hastalıkları betimlemek için ullanılır
kranyal sinir Kafadan çıkan 12 sinire kranial sinirler denir. Sağ ve soldan simetrik olarak çiftler halinde çıkarlar
kronik nedemek uzun süredir var olan hastalıkları belirtmek için kullanılır. Akut ile zıt anlamda kullanılır.
lagoftalmus / lagoftalmi lagoftalmus / lagoftalmi nedir ? Göz kapaklarının tam kapanmaması, kapatılamaması ve açık kalması hali
masseter sinir nakli Trigeminal (5. kranyal) sinirin dalı olan masseter sinirinin yüz (7.sinir) sinirinin dallarından birine mikrocerrahi ile ucuca bağlanması işlemine denir.
mikrocerrahi nedir Cerrahi mikroskoplar (çok gelişmiş ameliyat büyüteçleri) kullanılarak yapılan cerrahidir. Gözle görülemeyecek küçük şeylerin ameliyatına genel olarak mikrocerrahi denir
nazolabial oluk kişi gülerken ağzın sağ ve sol kısmında oluşan yarımay şeklindeki çizgilenmelere ‘nazolabial oluk’ denir. Yaşla beraber belirginleşme eğilimi vardır.
periferik nedemek santral merkezi demektir. santral yüz felçlerindeki problem yüz sinirinin kafatasını terketmedendan çıkmadan öncedir. periferik yüz felçlerinde ise yüz sinirinin kafatasını kulak arkasında terk ettiği noktadan sonrad
prognoz nedemek hastalığın seyri, gidişatı demektir.
ptozis / ptotik Latince düşüklük, sarkıklık demektir. Örnek vermek gerekirse: göz kapağının ptotik olması gereken pozisyondan farklı olarak aşağı sarkık olduğunu gösterir
sinkinezi nedir  istemsiz hareket demektir. yüz felcindeki iyileşmenin istenilen şekilde olmaması neticesinde hastada yüz hareketlerinde karışmalar olabilmektedir. Örnek: gülerken bir gözün istemsiz kasılması / kapanması
spazm Kaslarımızı isteğimize bağlı olarak kasıp gevşetiriz. Bir kas grubunun istemsiz kasılıp kalması durumuna spazm denir.
statik Hareketsizdemektir. Kalıcı yüz felcinin cerrahi tedavisinde statik yöntemler hareketsiz yüz ifadesinde düzelme yaratırlar ancak yüz hareketleri sırasında bir katkıları yoktur. (bkz. Dinamik)
statik askı kişinin suradı hareketsizken (fotoğraf çektirilirken) görüntüde iyileşme yaratan tekniktir. Dezavantajı harekete faydası olmamasıdır (gülerken)
steroid Halk arasında ‘kortizon’ olarak bilinir.
temporal tendon transferi temporal tendon transferi nedir ? T3 . Şakaklarda bulunan ‘çiğneme’ kasının ağız köşesiyle birleştirildiği yüz felci cerrahi tedavi seçeneğidir
tendon Kas gruplarının yapışma noktalarındaki bağlantılarına tendon denir. Genel anlamda tendon kasın sapı gibi düşünebilir.
trigeminal sinir 5. kranyal sinir. Yüzdeki duyuların alınmasından ve yine çiğnemeyi sağlayan sinirdir.
Hinterlasse einen Kommentar
de_DEDE
WhatsApp-Chat