Dr. Berke Özücer
Başkent Üniversitesi, Istanbul - Türkiye Pazartesi-Cuma: 0900-1800 Cumartesi: 0900-1400 +90-216-554-1500

Kalıcı Yüz Felci Sebepleri: Ameliyat sonrası yüz felci

Fiyat bilgisi almak ve diğer sorularınız için

Köşe tümörü ameliyatı sonrası yüz felci

Köşe tümörünün diğer bilinen adı akustik nörinom yada akustik nörinomadır. Köşe tümörü ile yüz siniri komşuluğu köşe tümörü ameliyatı sonrası yüz felci gelişmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Yine köşe tümörü ameliyatı sonrası yüz felci tümörün çıkarılabilmesi için teknik gereklilik / mecburiyete bağlı olarak yada duruma göre sinirin kesilerek feda edilmesine bağlı olabilir.

Köşe tümörü ameliyatı sonrası yüz felci geçici yada kalıcı olabilir. Öncelikli olan yüz felcine bağlı açık kalan gözün korunmasıdır. Göz kapağı, gözün – yani korneanın – korunması için arabanın cam sileceği gibi nemlendirme ve temizleme görevi yapar. Göz kapağı kapanmadığından ve göz açık kaldığında kornea kuruyarak iltihap kapabilir. Bunu önlemek için gece pomatla kapama , gündüz suni gözyaşı desteği gerekebilir. Bunlara rağmen gerekirse göz uzmanından destek alıp göz kapağının dış yarısını dikilmesi (tarsorafi) gözün korunması bakımından önemlidir. 

Bir kişide tam yüz siniri felci (House-Brackmann) oluştuktan sonra felce uğrayan sinir ile hareketini tetiklediği kaslar arasındaki iletişimsizlik süresi kişinin tedaviden göreceği faydayı belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Çünkü sinir kası belli bir süre uyarmadıktan (sinyal göndermedikten) sonra sinir-kas arasındaki bu ilişkide zamanla bozulma meydana gelir. Bu sürenin uzunluğu sinirde sonradan tamir yapılsa da başarılı olmasını kötü yönde etkiler.

John Hopkins Yüz Felci Grubunun araştırması köşe tümörü ameliyatı sonrası yüz felci siniri kesilmemesine rağmen gelişen ve sinir iyileşmesi belirtisi olmayan kişilerde 6 aydan uzun beklenmemesini öneriyor. Ameliyat sonrası 6. ayda hastalar sinir nakli için değerlendiriliyor. Ameliyat sonrasında yüz siniri kesilmeyen dolayısıyla yüz felcinin iyileşmesi beklenen hastalarda klinik olarak spontan sinir rejenerasyonunun (iyileşmenin) hiçbir belirtisi yoksa ve tama yakın yüz felci mevcutsa bu süreden daha uzun beklemenin yapılacak sinir nakli başarısını kötü etkilemektedir. Dolayısıyla 6. ay itibariyle kalıcı yüz felci ameliyatı değerlendirmesi için uygundur.

Özetle, kişinin gecikmeden doktora başvurması düzelmenin miktarında belirleyicidir.

Beyin ameliyatı sonrası yüz felci

Beyin tümörü ameliyatları sırasında geçici yada kalıcı yüz felci görülebilen bir durumdur.

Kulak ameliyatı sonrası yüz felci: 

Yakın anatomik komşuluğu nedeniyle timpanoplasti ve timpanomastoidektomi ameliyatları sonrasında yüz felci riski bulunmaktadır. Özellikle kolesteatoma denilen kulak hastalığı yüz siniri anatomisine çok yakın oluştuğundan bu durum oluşabilir (Bkz. Fotoğraf). Ameliyat olmayan kişilerde de bu hastalığa bağlı yüz felci riski mevcuttur.  Bu kalıcı yüz felci komple/tam yüz felci (House-Brackmann 6) yada daha hafif düzeylerde, yani kısmi yüz felci (House-Brackmann 1-5) olabilir. Beraberinde yüzde istenmeyen hareket eksiklikleri ve istenmeyen hareketlerle (sinkinezi) görülebilir

yüz siniri, kulak ameliyatı sonrası yüz felci

 

Tükürük bezi ameliyatı sonrası yüz felci, Parotidektomi sonrası yüz felci, Parotis bezi ameliyatı sonrası yüz felci

Yüz siniri (7. kafa siniri) yüz mimik kaslarını kontrol eder. Buna ek olarak göz yaşarması, burun salgıları ve tükürüğün oluşması ve tad almadan kısmet sorumlutükrük bezi ameliyatı sonrası yüz felcidur. Yüz siniri beyin sapında başlar, iç ve orta kulaktan geçerek kulak arkasında kafatasını terkeder. Kemik yapıyı terkettikten sonra birçok dala ayrılarak yüz mimik kaslarına dallar verir. Bu dallanmaları ‘parotis’ adı verilen tükürük bezi içerisinde yapar. Her bir dal üst, orta ve alt yüzü besleyerek hareketi sağlar. Bu yüzden parotis tükürük bezi ameliyatı sonrası yüz felci tükürük bezi kanserleri sonrasında görülebilir. Bazı tükürük bezi tümörlerinde yüz felci gelişebilir. Bazen de tükürük bezi ameliyatı sonrası yüz felci gelişebilir. Ameliyat sonrasında geçici yüz felci olabileceği gibi kalıcı yüz felci de olabilir. Ameliyat sonrasındaki yüz felci ameliyatta teknik gereklilik / mecburiyete bağlı olarak sinirin çekiştirilmesine bağlı da yada duruma göre sinirin kesilmesine bağlıdır. Parotidektomi ameliyatı sırasında gelişen yüz felçleri geçici yada kalıcı olabilir. Zarar gören dal veya dallara bağlı olarak yüzün bir kısmı (üst, orta veya alt yüz) yada tamamı etkilenebilir.

Bu kalıcı yüz felci komple/tam yüz felci (House-Brackmann 6) yada daha hafif düzeylerde, yani kısmi yüz felci (House-Brackmann 1-5) olabilir. Beraberinde yüzde istenmeyen hareket eksiklikleri ve istenmeyen hareketlerle (sinkinezi) görülebilir.

Yukarı kaydırmak
tr_TRTR
WhatsApp chat